Projekti

Ostali večji projekti

 • Sanacija elektroinstalacij DIJAŠKI DOM Koper in Murska Sobota 

 • Elektroinstalacije pri gradnji niza stanovanjskih hiš v Dol. Kamencah 

 • Poslovni kompleks SKALA d.o.o. Brežice 

 •  Poslovno proizvodni objekt LIPA Kostanjevica 

 •  Čistilna naprava Obrežje 

 • Gradnja črpališča na vrtini GDV-1-2000 v Gor.Dolah 

 • Vzdrževalna baza Drnovo 

 • Pošta Jesenice na Dolenjskem 

 • Bencinski servis AGIP Miklavž na Dravskem polju 

 • Čistilna naprava Brežice 

 • Ureditev javne razsvetljave Zaloke 

 • Ureditev javne razsvetljave ob LC 191310 Vel.vas-Zaloke-Smednik, skozi naselje Smednik 

 • Rekonstrukcija Gorjanske ceste ter pločnik s komunalno infrastrukturo Kostanjevica/Krki  

 • Čistilna naprava Globoko 

 • Ureditev prostorov za CSD Brežice 

 • Izgradnja 30 počtiniških hišic v Termah Čatež  

 • Centralna čistilna naprava Sevnica 

 • Ureditev vodovoda v Občini Sevnica 

 • Elektroinstal.dela pri rekonstrukciji prostorov za čistilni servis, zbiralnico odpadkov in perila vSplošni bolnišnici Brežice 

 • Rekonstrukcija večnamenskega objekta CPB 12 v Brestanici 

 • Elektroinstalacije pri nadgradnji Čistilne naprave Ribnica 

 • Centralni vakumski sistem v pakirnici NOTOL KRKA d.d. Novo mesto 

 • Trgovina BABY CENTER Maribor 

 • Trgovina BABY CENTER Velenje 

 • Trgovina BABY CENTER Koper 

 • Trgovski center Šentlenart II. Brežice 

 • Trgovina BABY CENTER Ptuj 

 • Trgovina BABY CENTER PC Trebuša Velenje 

 • Trgovina BABY CENTER Slovenj Gradec 

 • Trgovina BABY CENTER Koper (PLANET TUŠ)