Meritve

Meritve na električnih in strelovodnih inštalacijah

Ali ste vedeli, da je v poslovnih prostorih potrebno izvajati periodične preglede in meritve instalacij, priključkov in stikal? Pogostost pregledov je odvisna od nevarnosti, ki so opredeljene v izjavi o varnosti, pogosto pa (predvsem v objektih s številnimi poslovnimi prostori) potrdilo o opravljnih meritvah zahteva izvajalec požarne varnosti.

Kontaktiratje nas in pripravili vam bomo ponudbo.

Po opravljenih meritvah izdelamo uradno meritveno poročilo, ki vsebuje podatke o objektu, merilne rezultate za posamezne tokokroge in ovrednotenje meritev v skladu z veljavnimi predpisi. Izvajamo vse vrste elektro meritev:

 • Meritve na električnih inštalacijah in elektroenergetskih napravah,

 • Impedance kratkostične in okvarne zanke,

 • Kvalitete izvedenih električnih instalacij in izjave o ustreznosti instalacij glede na veljavne predpise in zakonodajo,

 • Izenačitev potencialov med kovinskimi deli v objektu,

 • Preverjanje pravilnosti delovanja naprav za diferenčno tokovno zaščito,

 • Telefonske in računalniške mreže v industrijskih, v poslovnih in stanovanjskih objektih,

 • Meritev izolacijske upornosti med vodniki,

 • Ozemljitvena upornost objektov,

 • Delovanje odklopnikov, RCD stikal, ustreznosti odklopnikov,

 • Pravilnosti obratovalnih ozemljitev,

 • Zaščite pred električnimi udari v vseh priključnih točkah električne inštalacije,

 • Pregled in meritev energetskih odklopnikov,

 • Pravilnost ozemljitev prenapetostnih odvodnikov, telefonske in računalniške mreže v industrijskih, poslovnih in stanovanjskih objektih,

 • Pregled lovilnih sistemov,

 • Preverjanje pravilnosti izvedbe zaščitnih ozemljitev

 • Pregled ustreznosti povezav in pravilnost izvedbe

 • Meritve kakovosti električne energije

 • Meritve ostalih šibkotočnih inštalacij

Vas zanima sodelovanje z nami? Pošljite povpraševanje