EX izvedba

Vgradnja in vzdrževanje EX opreme

Ex območje je oznaka za okolje, v katerem obstaja velika nevarnost eksplozije zaradi uporabe vnetljivih ali eksplozivnih snovi, plinov ali snovi, katetrih hlapi so eksplozivnega značaja. Ključni nalogi električne opreme v Ex območjih sta preprečevanje nevarnih situacij in brezhibno delovanje varnostnih sistemov v primeru nezgode.

V podjetju imamo kader, ki je usposobljen in certificiran za vgradnjo in vzdrževanje eksplozijsko zaščitene električne opreme v Ex območjih v skladu z vsemi zahtevami standardov in predpisov na tem področju.

Vas zanima sodelovanje z nami? Pošljite povpraševanje